ข่าวเศรษฐกิจและธุรกิจสำหรับวันนี้

  • หากมองถึงการใช้จ่ายของประชาชนในยุคปัจจุบันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2021 แล้วจะเห็นว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสดนั้นอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างลดลง นั่นเป็นเพราะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ได้นำมาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการจ่ายเงินให้ง่ายขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมากได้เลย เช่นการจ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีมากมายหลายแอพให้เลือกใช้ การใช้บริการผ่านโมบาย แบงค์กิ้งของธนาคารต่าง ๆ แต่รูปแบบการใช้จ่ายอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานและยังคงมีคนใชบริการเป็นจำนวนมากนั่นก็คือการซื้อสินค้า บริการ หรือการใช้จ่ายอื่น ๆ ผ่านบัตรเครดิตของธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการจัดโปรโมชั่น ของแถม และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการบัตรเครดิตของธนาคารนั้น ๆ แต่หารู้ไม่เมื่อคุณซื้อของโดยใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดแล้วการผ่อนจ่ายคืนทีหลังให้กับธนาคารแล้วนั้นเมื่อรวม ๆ ยอดเงินต้นกับดอกเบี้ยต่าง ๆ นานาจะทำให้มียอดสุทธิเกิดขึ้นมากกว่าการใช้จ่ายด้วยเงินสด สำหรับใครที่มีกำลังในการจ่าย คุณก็สามารถจ่ายได้โดยไม่เกิดแต่สำหรับคนที่มีค่าใช้จ่าค่อนข้างรัดกุมไม่สามารถผ่อนจ่ายได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดนั้นอาจเป็นปัญหานำไปสู่การเป็นหนี้บัตรเครดิตโดยที่คุณไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงได้มีการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลจัดตั้งชมรมหนี้บัตรเครดิตขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลต่าง ๆ โดยคุณสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการเสิร์ชใน Google แล้วพิมพ์ว่าชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล และหากคุณมีปัญหาอยากซักถามสามารถเขียนคำถามเหล่านั้นลงในเว็บบอร์ดของชมรมหนี้บัตรเครดิตได้เลย
  • ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่น้อยคนนักที่มีรายได้จากงานประจำเพียงแค่ช่องทางเดียว ยิ่งปี 2021 ด้วยแล้ว ที่ผู้คนทั้งประเทศต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้การมีรายได้เพียงช่องทางเดียวนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงมาก เมื่อรายได้จากงานประจำที่เราทำอยู่เกิดความไม่แน่นอน บางคนอาจจะโดนตัดเงินเดือนมากกว่า 50% บางคนอาจจะถูกพักงานเหลือไว้เพียงแค่เงินชดเชยจากประกันสังคม ก็มิอาจเพียงพอต่อรายจ่ายที่มีอยู่เท่าเดิมได้ ดังนั้นการมองหาอาชีพเสริมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยคุณให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาและประคองตัวอยู่ได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้
  • จะทำอย่างไรเมื่อโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมที่คุณใช้อยู่ดันมาเสีย ไม่สามารถซ่อมหรือใช้งานได้อีกต่อไป จำเป็นต้องซื้อเครื่องใหม่เท่านั้น และเคราะห์ซ้ำกำซัดเงินเก็บที่คุณมีอยู่ไม่พอกับราคาโทรศัพท์ที่คุณต้องการซื้ออีกทั้งคุณไม่มีบัตรเครดิตที่สามารถใช้ผ่อนชำระค่าโทรศัพท์ได้ แต่นี่คือปี 2564 ปัญหานี้ไม่เกิดกับคุณแน่นอนคุณสามารถผ่อนโทรศัพท์ ไม่มีบัตรได้ ซึ่งจะทำอย่างไรนั้น ตามไปอ่านได้ตามด้านล่างนี้เลย
  • ในการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินหรือการสมัครสินเชื่อต่าง ๆ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดและมีผลต่อการกู้ยืมเงินของคุณเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือสัญญาเงินกู้ ถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่แผ่นกระดาษก็จริง แต่เนื้อหาใจความด้านในนั้นล้วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนั่นเปรียบเสมือนคำสัญญาและข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้ขอกู้ซึ่งก่อนลงรายมือชื่อในข้อตกลงหรือสัญญากู้ยืมต่าง ๆ คุณต้องอ่านรายละเอียดเหล่านั้นให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อกังขาหรือข้อเสีเปรียบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลัง