เงินกู้จาก ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ

เงื่อนไขของข้อเสนอ

จำนวนเงินกู้
ถึง 100000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
8-28%
ระยะเวลากู้ยืม
1-48 เดือน
การพิจารณา
24-72 ชม
อายุผู้กู้
20-50 ปี
ตกลง
85%

ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ช่วยผ่อนหนักปัญหาการเงินจากผลกระทบโควิด-19 ให้กลายเป็นเบา 2021 (2564)

หากพูดถึงธนาคารประชาชน “ออมสิน” คงจะผุดขึ้นมาในหัวทันที ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่วิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องการเงินเกิดปัญหามากมาย จึงไม่รอช้าที่จะปล่อย “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐมาช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาลง พาให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน โดยรายละเอียดข้อมูลจะเป็นอย่างไร ตามเราไปศึกษากันเถอะ

“สินเชื่อฉุกเฉิน” 2021 (2564) สินเชื่อออมสินเพื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ “สินเชื่อฉุกเฉิน” พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้แบ่งออกเป็นกลุ่มคนมีเงินเดือนประจำ และกลุ่มคนทำอาชีพอิสระ โดยมีเงื่อนไขแจกแจงเฉพาะกลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มคนมีเงินเดือนประจำ

สำหรับกลุ่มแรกนี้ทางธนาคารประชาชนออมสินได้กำหนดวงเงินไว้ 10,000 บาท 20,000 บาท สูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้เลือกได้นานสูงสุด 3 ปี (36 เดือน) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเป็นแบบคงที่อยู่ 0.35% จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน เพื่อให้ได้วงเงินตามที่ต้องการไปใช้จ่ายทันทุกช่วงเหตุการณ์

2. กลุ่มคนทำอาชีพอิสระ

ในส่วนของกลุ่มคนทำอาชีพอิสระสามารถสมัครสินเชื่อออมสิน “สินเชื่อฉุกเฉิน” ในวงเงินที่กำหนดไว้สูงสุด 10,000 บาท ระยะเวลาการผ่อนจ่ายหนี้เลือกได้นานสูงสุด 2 ปี (24 เดือน) อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนเป็นแบบคงที่อยู่ 0.10% โดยใน 6 งวดแรกไม่ต้องชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน

เงื่อนไขผู้สมัคร “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ 2021 (2564)

1. กลุ่มคนมีเงินเดือนประจำ

  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • ต้องเป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

  • เป็นผู้มีงานประจำทำอยู่แต่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขาดรายได้ หหรือถูกลดเงินเดือนลง

  • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้

2. กลุ่มคนทำอาชีพอิสระ

  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

  • ต้องเป็นผู้มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น คนขับรถโดยสาร, คนขับแท็กซี่, พ่อค้าแม่ขาย และมัคคุเทศก์ 

  • มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สามารถติดต่อได้

  • อาชีพอิสระที่ทำอยู่ต้องได้รับเงินเดือนไม่เกิน 30,000 บาท

มาถึงตรงนี้ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะคนมีเงินเดือนประจำหรือคนทำอาชีพอิสระอยากสมัคร “สินเชื่อฉุกเฉิน” ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังธนาคารออมสินเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ด้วยการสมัครผ่านออนไลน์ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เลือกประเภทสินเชื่อและกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ ถูกต้อง จากนั้นกดยืนยัน และรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2021 (2564)

ส่งข้อความ

อภิปรายผล ธนาคารออมสินสินเชื่อประชารัฐ

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ทิ้งข้อความไว้