เงินด่วนออนไลน์โอนเข้าบัญชี 24 ชั่วโมงได้จริง! รับเงินกู้ด่วนโอนเข้าบัญชีนอกระบบทีปี 2021/2564

ที่ chanako.in.th ได้รู้วิธีสมัครเงินด่วนโอนเข้าบัญชีนอกระบบและกู้เงินกับธนาคารแบบสินเชื่อส่วนบุคคล กู้เงินซื้อบ้าน กู้เงินซื้อที่ดิน กู้เงินซื้อรถ และ ยืมเงินผ่านappยืมเงิน 500-5000 บาทกว่าโอนเข้าบัญชีใน

ข้อเสนอทั้งหมด
องค์กรการเงินรายย่อย - 27ข้อเสนอ 27
Ccloan
8-28%
จำนวนหรือวงเงิน: ถึง 1000000 บาท
ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน

Ccloan
6-36%
จำนวนหรือวงเงิน: ถึง 1500000 บาท
ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน

Ccloan
6-28%
จำนวนหรือวงเงิน: ถึง 10000000 บาท
ระยะเวลากู้เงิน: 1-120 เดือน

Ccloan
8-28%
จำนวนหรือวงเงิน: ถึง 2000000 บาท
ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน

Ccloan
6-28%
จำนวนหรือวงเงิน: ถึง 8000000 บาท
ระยะเวลากู้เงิน: 1-60 เดือน

เงินเดือน 15,000 กู้เงินซื้อบ้านได้หรือไม่ ในปี 2021

ทำงานเงินเดือนแค่ 15,000 บาท อยากกู้เงินออกรถ หรืออยากมีบ้านจะมีได้ไหม แล้วถ้ากู้เงินซื้อบ้านจะผ่านไหม เป็นคำถามยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอ ๆ สำหรับคนทำงาน การมีบ้านสักหลังหรือที่ดินสักผืน นั้นเป็นสิ่งที่หลายคนตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งจะมีคำถามที่ค้างคาใจมาโดยตลอดว่าเงินเดือน 15,000 สามารถกู้เงินซื้อบ้านได้หรือไม่ วันนี้เราจะพาคุณไปหาคำตอบ

เคล็ดลับที่จะช่วยตอบคำถาม ว่าเงินเดือน 15,000 กู้เงินซื้อบ้านได้ไหม?

1 คำนวณหาจำนวนเงินที่เราจะมีกำลังในการกู้ซื้อบ้านได้ไหว

การใช้บริการเงินกู้ขอกู้เงินซื้อบ้านโดยทั่วไป จะมีการประเมินโดยดูจากสัดส่วนภาระหนี้สินว่า “ผู้กู้ซื้อบ้านจะสามารถแบกรับภาระได้ไม่เกิน 40% ของรายได้เท่านั้น” เช่น ผู้กู้มีเงินเดือน 15,000 บาท จะสามารถผ่อนบ้านมากที่สุดได้ 15,000 x 40% = 6,000 บาท และที่สำคัญเราต้องไม่มีหนี้สินผ่อนชำระอื่น ๆ หากผู้กู้ยังมีหนี้สินอื่น ๆ ก็จะทำให้ผู้กู้เหลือความสามารถในการผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง ทำให้โอกาสที่จะผ่านอนุมัติ นั้นน้อยลงไปด้วย ซึ่งแนะนำใหเคลียร์หนี้ก่อนการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

2 หาโครงการบ้านที่ราคาอยู่ในวงเงินที่เราสามารถรับภาระไหว

ตอนนี้มีโครงการสมัครสินเชื่อบุคคลที่อยากสนับสนุนให้คนมีบ้านที่ราคาต่ำกว่าล้านอยู่หลายโครงการ เช่น บ้านแถบชานเมือง หรือในแถบปริมณฑล ที่มีราคาไม่ถึงล้าน หลายโครงการให้คุณเลือกซื้อ  หรือถ้าหากอยู่ต่างจังหวัดก็ยิ่งมีโครงการบ้านราคาต่ำกว่าล้านมากมายให้เลือกอยู่อาศัย หรืออีกหนึ่งทางเลือก คือการซื้อบ้านมือสองก็นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  หรืออาจเป็นการกู้เงินไปสร้างบ้านในที่ดินมรดก ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่นกัน
 

3 รักษาประวัติเครดิตบูโรของคุณให้ดี

ถ้าคุณมีภาระหนี้ต่าง ๆ แล้วมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ตรงเวลา เมื่อยื่นขอสินเชื่อผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์ หรือ ทางธนาคารจะตรวจพบ ว่าคุติดเครดิตบูโร ทำให้โอกาสในการกู้ซื้อบ้านนั้นทำได้ยากขึ้น เพราะธนาคารจะมองว่า พฤติกรรมทางการเงินของเราไม่มีความน่าเชื่อถือ

4 หาผู้กู้ร่วม

บางครั้ง การกู้คนเดียว อาจทำให้วงเงินกู้ไม่เพียงพอที่จะทำการกู้ซื้อบ้านได้ จึงจะต้องหาผู้กู้ร่วม เพื่อให้ได้วงเงินกู้ที่มากขึ้น ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยม โดยผู้กู้ร่วมจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้นร่วมกัน และ ผู้กู้ร่วมนี้จะต้องเป็นบุคคลที่ใกล้ชิด หรือมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง สามี หรือภรรยา ซึ่งกรณีที่เป็นสามีภรรยา จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสด้วย หรือหากไม่จดทะเบียนสมรส ก็จะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันความสัมพันธ์ได้

ในการซื้อบ้านแบบการกู้ร่วมสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

1. กรรมสิทธิ์บ้านเป็นชื่อของคน ๆ เดียว แต่เวลากู้ทำเรื่องกู้ร่วมกับผู้อื่น

2. การกู้ร่วมโดยใส่ชื่อผู้กู้ทุกคนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม

การเตรียมเอกสารขอกู้เงินซื้อบ้าน

1. เอกสารส่วนบุคคล เอกสารส่วนบุคคล ได้แก่

• บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรรัฐวิสาหกิจ

• สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)

• สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

เอกสารทางการเงิน คือ เอกสารที่เราจะใช้แสดงที่มารายได้ 

พนักงานประจำ

• ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

• สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

• สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

• หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

• รูปถ่ายกิจการ

• สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

3. เอกสารหลักประกัน

• สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะฯ และหนังสือรับรองยอดคงเหลือ

• หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

• สำเนาโฉนดที่ดิน 

• ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

• แบบแปลน

• ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง


หลังจากเตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถติดต่อไปยังธนาคารเพื่อทำเรื่องขอสินเชื่อกู้เงินซื้อบ้านได้ทันที ทางธนาคารจะแนะนำขั้นตอน รวมถึงเช็คความสมบูรณ์ของเอกสารที่ใช้ดำเนินเรื่องยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัย ไปยังธนาคารสาขาใหญ่ เพื่ออนุมัติสินเชื่อ ตามลำดับ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เราได้นำเสนอในวันนี้ จะช่วยตอบคำถามที่ว่าเงินเดือน 15,000 สามารถ กู้เงินธนาคารซื้อบ้านได้หรือไม่ และสำหรับท่านที่สนใจที่จะ กู้ซื้อบ้าน และต้องการที่ปรึกษา ที่จะทำยังไงให้ผ่านในครั้งแรกทันที คุณสามารถศึกษาข้อมูลวิธีการยื่นขอสินเชื่อบ้านยังไงให้ผ่านง่ายมากที่สุดง่ายกว่าแหล่งเงินกู้นอกระบบมากๆ ได้ที่นี่